Kontakt

voditelj projekta:

 • Nikšta Gligo

  akademik Nikša Gligo, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

  Adresa e-pošte

  ngligo@yahoo.com

suradnici:

 • Sanja Kiš Žuvela

  mr. sc. Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

  Adresa e-pošte

  sanja.kiszuvela@yahoo.com

 • Tomislava Bošnjak Botica

  dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

  Adresa e-pošte

  tbosnjak@ihjj.hr

 • Krešimir Sučević-Međeral

  dr. sc. Krešimir Sučević-Međeral, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

  Adresa e-pošte

  kmederal@ihjj.hr

 • Ana Ostroški Anić

  dr. sc. Ana Ostroški Anić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

  Adresa e-pošte

  aostrosk@ihjj.hr